CJSC

Investor's Confidence

资料

Tài liệu Ngày tạo Tải về
PROFILE CJSC_Vietnamese 2017 30/10/2017 Tải về
PROFILE CJSC_Korean 2017 30/10/2017 Tải về
PROFILE CJSC_Japanese 2017 30/10/2017 Tải về
PROFILE CJSC_English 2017 30/10/2017 Tải về
PROFILE CJSC_Chinese 2017 13/09/2017 Tải về

联系

总公司

河内市,南慈廉郡,范雄路15号,美婷Toyota 大楼411室;

Tel: (+84)243.7957.717

Fax: (+84)243.7957.716

南部份公司

胡志明市,第7郡,阮良鹏路3号Saigon Paragon 大楼B栋10楼 108 室;

Tel:(+84) 285.4111.991

Email:cjsc@cjsc.vn
Hotline:(+84) 983.384.888

© CJSC. All rights reserved.

Lên đầu trang