CJSC

Investor's Confidence

骨干干部

image
Mr.Nguyen Huu Tinh
董事会主席
image
Mr.Vu Tuan Dung
B.O.D会员副主任
image
Mr. Samtaig Lim
业务经理
image
Ms. Jun Mi Kyung
南部分公司经理
image
Mr. Vu Thanh Long
技术总监
image
Mr. Kim Sang Hee
项目经理
image
Mr. Chris Zhang
中文市场开发经理
image
Mr. Giang Thanh Hung
销售和项目开发部主管
image
Mr. Tran Van Bien
建设司司长
image
Mr. Nguyen Van An
设备和材料司司长
image
Mr. Nguyen Viet Thang
設計部門負責人
image
Mr. Nguyen Huu Tuyen
投资项目管理委员会主任
image
Ms. Trieu Thi Tuyet
人力资源经理
image
Mr. Vi Van Thuong
安全管理经理
image
Mr. Le Hong Minh
项目经理
image
Ms Pham Thi Linh
财务与会计经理

联系

总公司

河内市,南慈廉郡,范雄路15号,美婷Toyota 大楼411室;

Tel: (+84)243.7957.717

Fax: (+84)243.7957.716

南部份公司

胡志明市,第7郡,阮良鹏路3号Saigon Paragon 大楼B栋10楼 108 室;

Tel:(+84) 285.4111.991

Email:cjsc@cjsc.vn
Hotline:(+84) 983.384.888

© CJSC. All rights reserved | Design by Vtechom

Lên đầu trang