CJSC

Investor's Confidence

会员公司

CJSC由一批在建筑,制造和服务行业的成员公司组成,目的是提供互助,互相支持,确保提供更多增值服务。 投产后施工后施工前期和生产经营后。

                           

            

联系

总公司

河内市,南慈廉郡,范雄路15号,美婷Toyota 大楼411室;

Tel: (+84)243.7957.717

Fax: (+84)243.7957.716

南部份公司

胡志明市,第7郡,阮良鹏路3号Saigon Paragon 大楼B栋10楼 108 室;

Tel:(+84) 285.4111.991

Email:cjsc@cjsc.vn
Hotline:(+84) 983.384.888

© CJSC. All rights reserved.

Lên đầu trang