CJSC

Investor's Confidence

Foxconn 电子零件厂

Danh mục: 北部

Khu vực: 已完成

Tiến độ:

Năm:

Chi tết dự án

业主 红海集团
国家 台湾
地点 北宁,桂武工业区
合同金额 21.504.000.0000 VNĐ
施工 建设应用及转交工艺股份有限公司
设计 EPC 咨询服务建设股份公司
完成 09/2007 - 04/2009

联系

总公司

河内市,南慈廉郡,范雄路15号,美婷Toyota 大楼411室;

Tel: (+84)243.7957.717

Fax: (+84)243.7957.716

南部份公司

胡志明市,第7郡,阮良鹏路3号Saigon Paragon 大楼B栋10楼 108 室;

Tel:(+84) 285.4111.991

Email:cjsc@cjsc.vn
Hotline:(+84) 983.384.888

© CJSC. All rights reserved | Design by Vtechom

Lên đầu trang