CJSC

Investor's Confidence

越南熊救护中心 (第二期)

Danh mục: 北部

Khu vực: 正在建设中

Tiến độ:

Năm:

Chi tết dự án

业主 亚洲动物组织
国家 越南
地点 永富 , 三岛 国家森林
施工 建设应用及转交工艺股份公司
完成 在施工

联系

总公司

河内市,南慈廉郡,范雄路15号,美婷Toyota 大楼411室;

Tel: (+84)243.7957.717

Fax: (+84)243.7957.716

南部份公司

胡志明市,第7郡,阮良鹏路3号Saigon Paragon 大楼B栋10楼 108 室;

Tel:(+84) 285.4111.991

Email:cjsc@cjsc.vn
Hotline:(+84) 983.384.888

© CJSC. All rights reserved | Design by Vtechom

Lên đầu trang