CJSC

Investor's Confidence

Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh toàn hệ thống CJSC 6 tháng đầu năm 2011

05/11/2014

Ngày 1 tháng 6 năm 2011, tại văn phòng Công ty CJSC. Tổng giám đốc Công ty CJSC triệu tập toàn thể các Cán bộ, nhân viên (bộ phận làm việc gián tiếp) để tiến hành sơ kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá tình hình


   

   Ngày 1 tháng 6 năm 2011, tại văn phòng Công ty CJSC. Tổng giám đốc Công ty CJSC triệu tập toàn thể các Cán bộ, nhân viên (bộ phận làm việc gián tiếp) để tiến hành sơ kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá tình hình hoạt động chung của Công ty, biểu dương các thành tích  sáng kiến trong công tác sản xuất kinh doanh và cùng rút bài học kinh nghiệm để ngày càng hoạt động hiệu quả hơn.

Nhận định chung của Tổng Giám đốc về tình hình 6 tháng đầu năm 2011, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Giá cả vật liệu biến động liên tục theo giá điện, xăng dầu,…đã tác động lớn đến công tác thi công các công trình mà công ty đang thực hiện. Chính vì sự biến động lớn về giá cả đó, đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác thanh quyết toán các công trình đã vào giai đoạn bàn giao, giá trị quyết toán chắc chắn sẽ vượt xa so với giá trị chào thầu. Điều đó khiến cho việc thu hồi vốn để tái sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch tài chính năm 2011 của công ty. Bên cạnh đó là tình trạng cạnh tranh ngày một khốc liệt với các nhà thầu khác cũng là một thách thức đối với sự phát triển của hệ thống công ty.

Tổng giám đốc mong muốn và yêu cầu trưởng các bộ phận chủ động hoạch định chiến lược kinh doanh 6 tháng cuối năm 2011 của từng bộ phận, tích cực hưởng ứng và xây dựng các kế hoạch tác nghiệp để hoàn thành mục tiêu doanh thu đã đề ra. Các công ty thành viên sẽ tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự các bộ phận.

Công tác sơ kết cũng chỉ rõ công tác thực hiện thi công của từng công trình, những chậm trễ về tiến độ cũng như như biện pháp khắc phục, đồng thời cũng biểu dương, khen thưởng thành tích của tập thể, cá nhân có những sáng kiến nhằm đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí trong quá trình thi công.

Công tác thu hồi công nợ, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán với các công trình đã thi công xong cũng là một trong những vấn đề trọng tâm trong báo cáo sơ kết. Tổng giám đốc yêu cầu các bộ phận liên quan phải quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Căn cứ vào kết quả thực hiện quý 1 và 2 năm 2011, Tổng giám đốc Công ty CJSC cũng đã đặt ra kế hoạch hoạt động và đưa ra nhiều biện pháp triển khai nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch quý 3 nói riêng và 6 tháng cuối năm 2011 nói chung trong toàn hệ thống CJSC.

Với các kết quả đã thu được trong 6 tháng đầu của năm kế hoạch cũng như định hướng và các biện pháp mà Ban Giám đốc đề ra, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng toàn hệ thống CJSC sẽ hoàn thành các mục tiêu cơ bản năm kế hoạch 2011 và về lâu dài sẽ là một CJSC phát triển bền vững.

Liên hệ

Trụ sở chính:

P.605 Toà nhà TOYOTA Mỹ Đình, 15 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tel: (+84) 243.7957.717

Fax: (+84-4).3795.7716

Chi nhánh phía Nam:

Số nhà 55, đường S, khu đô thị Lakeview City, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Tp. HCM

Tel: (+84-28).3535.1497

Email: cjsc@cjsc.vn
Hotline: (+84) 983.384.888

© CJSC. All rights reserved | Design by Vtechcom

Lên đầu trang