Cập nhật hình ảnh công trình Đặc Khu Hope - Nghệ An

Cập nhật hình ảnh công trình Đặc Khu Hope - Nghệ An

(05/04/2014)

Một số hình ảnh thi công tại công trình Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Đặc Khu Hope - Nghệ An:


Ảnh: Mặt bằng thi công


Xây tường nhà xưởng


Trát cầu thang dẫn xuống hầm tháp sản xuất


Ốp lát tường, nền nhà vệ sinh


Công tác trát tường bên trong tháp sản xuất


Đổ bê tông móng M20, lấp đất và đầm chặt


Hoàn thiện nền chuẩn bị rải thép đổ bê tông quanh hầm dẫn liệu


Ảnh: Tổng mặt bằng thi công - Công trình Nhà máy cám Đặc Khu Hope - Nghệ An

- Duy Hoàng -

Video giới thiệu

Con người tại CJSC

Video Thiết kế