Sứ mệnh

 

Đối với khách hàng: Nói đến CJSC là nghĩ đến Niềm tin tuyệt đối về Chất lượng công trình và sự an tâm trong từng công việc cụ thể.

Đối với đối tác: Hợp tác cùng phát triển là kim chỉ nam cho mọi hoạt động hợp tác của CJSC với các đối tác, nhà cung cấp. Luôn đem lại những giá trị gia tăng cho đối tác để cùng phát triển bền vững.

Đối với nhân viên: Xây dựng một môi trường làm việc ngày một tốt hơn, chuyên nghiệp hơn và mang lại một đời sống vật chất cao và công bằng tới từng nhân viên.

Đối với xã hội: Mọi hoạt động của CJSC luôn hướng về cộng đồng, làm đẹp cho xã hội và ngăn ngừa tối đa những rủi ro về mặt môi trường, về khí thải và phế thải xây dựng trong sản xuất kinh doanh.

 

 
 
 

Video giới thiệu

Con người tại CJSC

Video Thiết kế