CJSC

Investor's Confidence

Job opportunities

STT Mã CV Vị trí tuyển dụng Số lượng Loại hình Nơi làm việc Hết hạn
1 NVIT01 IT staff 005 Full time Hanoi and Ho Chi Minh City 31/08/2017

Contact Us

A: Room 411 TOYOTA Building, 15 Pham Hung Street, Nam Tu Liem District, Hanoi.

A: Room 108 Saigon Paragon Building, 3 Nguyen Luong Bang, District 7, Ho Chi Minh.

T: (+84) 243.7957.717

F: (+84-4).3795.7716

E: cjsc@cjsc.vn

Hotline: (+84) 983.384.888

© CJSC. All rights reserved.

Lên đầu trang