Cập nhật hình ảnh thi công nhà máy sản xuất các SP bằng Da và quần áo Da xuất khẩu

 

Sau hơn 1 tháng khởi công, bước vào mùa mưa thời tiết không thuận lợi cho việc thi công các hạng mục ngầm. Nhưng với quyết tâm của Anh Em trên công trình HNJ, đến nay toàn bộ các hạng mục phần ngầm của nhà máy đã được hoàn thành đúng tiến độ.

Các hình ảnh tại công trình HNJ ngày 16.9.2011


        Ảnh: Nhà điều hành đang tiến hành công tác đổ bê tông  cột


    Ảnh: hạng mục bể nước ngầm cũng được thi công xong 


  Ảnh: Phần móng nhà xưởng cũng đang được tiến hành buộc thép chuẩn bị cho công tác đổ bê tông


 

 

Video giới thiệu

Con người tại CJSC

Video Thiết kế