Bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam

(06/09/2014)

Ngày 04/09/2014, Công ty Cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng đã tiến hành bàn giao công trình Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam cho Tổ chức Động vật Châu Á.

 

Một vài hình ảnh


Hình ảnh nhà gấu

 


Khuôn viên bên trong khu bảo tồn gấu


Chủ đầu tư nghiệm thu công trình

 

- Duy Hoàng -

 

Video giới thiệu

Con người tại CJSC

Video Thiết kế