Bàn giao sơ bộ công trình Trung tâm cứu hộ gấu

Bàn giao sơ bộ công trình Trung tâm cứu hộ gấu

(10.08.2014)

Công trình Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Tam Đảo đang bước vào những công đoạn cuối của quá trình hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao cho chủ đầu tư. Ngày 05/08/2014, CJSC đã tiến hành bàn giao một số hạng mục.

Một số hình ảnh:


Khu sân chơi dành cho gấu


Chuồng ở với giường ngủ cho gấu


Đường đi xung quanh và hàng rào thép


Hình ảnh nhìn từ lối đi vào khu bảo tồn gấu


Chủ đầu tư nghiệm thu các hạng mục công trình

- Duy Hoàng -

Video giới thiệu

Con người tại CJSC

Video Thiết kế