Ảnh thi công tháng 7 công trình Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam

(05/07/2014)

Cập nhật một số hình ảnh thi công trong tháng 7 tại công trình Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam - Vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc.


Hình ảnh bên ngoài nhà gấu


Khuôn viên vui chơi của gấu


Chuồng gấu với giường ngủ dành riêng cho từng cá thể gấu


Hình ảnh tầng 2 nhà gấu


Hàng rào và đường nội bộ vẫn đang được tiếp tục triển khai


Ảnh tổng thể khu nhà gấu 7&8 nhìn từ trong khuôn viên khu nhà gấu 5&6

- Duy Hoàng -

Video giới thiệu

Con người tại CJSC

Video Thiết kế