CÁC CÔNG TRƯỜNG CỦA CJSC TRONG NHỮNG NGÀY THÁNG 4 – 2017

NHÀ MÁY THỨC ĂN GIA SÚC HAID

KCN Đại An, Hải Dương

 

NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI SUNJIN

KCN Đồng Văn 4, Hà Nam

 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT BANDO VIỆT NAM

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

TỔ HỢP HOÀNG DƯƠNG - HƯNG YÊN (CANIFA)

 Huyện Văn Giang, Hưng Yên

NHÀ MÁY SY STEEL VINA

Nhơn Trạch 5, Đồng Nai

 

 

 

 

 

 

Video giới thiệu

Con người tại CJSC

Video Thiết kế