Hoạt động CSR

Hoạt động xã hội

 

CJSC luôn thể hiện sự quan tâm tới các vấn đề vĩ mô của nền kinh tế, các vấn đề chung của xã hội, đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Các hoạt động được tổ chức thường niên nhằm nêu cao tinh thần, đồng thời nhấn mạnh doanh nghiệp là một bộ phận và không thể tách rời trong nền Kinh tế - Xã hội.

 

pr 03 pr 05 cuu-tro
Hội thảo phát triển
kinh tế bền vững
Hướng về biền đảo
quê hương

 Ủng hộ đồng bào

 bão lụt

 

  

Hoạt động đoàn thể

 

Các hoạt động đoàn thể mang tính giao lưu và gắn kết sâu sắc. Trong suốt chặng đường hoạt động và phát triển, CJSC luôn nỗ lực tạo môi trường làm việc gần gũi, gắn bó, xây dựng công ty thực sự trở thành gia đình thứ hai đối với mỗi nhân viên.

 

pr 12 pr 13 pr 14
Giải bóng đá thanh niên Tết trồng cây Mừng quốc tế phụ nữ

 

 

 

Video giới thiệu

Con người tại CJSC

Video Thiết kế