QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

Tập trung vào chất lượng nhưng An toàn lao động là yếu tố tiên quyết trong quá trình triển khai thi công của CJSC.

 

     Tại các công trình CJSC triển khai luôn được trang bị đầy đủ hệ thống biển báo, các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh công trường. Hoạt động thi công tuân thủ theo một quy trình quản lý nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, đồng thời đảm bảo cho hoạt động thi công được diễn ra đúng tiến độ và chất lượng cam kết. Công tác tập huấn An toàn Lao động được tổ chức đều đặn hàng tuần trên khắp các công trường góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng tránh cũng như xử lý kịp thời trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động, giảm thiểu đến mức thấp nhất những rủi ro về sức khỏe cho người lao động.

 

Quy trình quản lý An toàn lao động

 

quản lý an toàn lao động

 

 

 
 

Video giới thiệu

Con người tại CJSC

Video Thiết kế