HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008

 

Mục tiêu trở thành nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thi công các dự án FDI, mọi hoạt động của CJSC đều tuân thủ theo Quy trình quản lý, giám sát chất lượng ISO 9001:2008

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 được CJSC áp dụng ngay từ khâu tiếp cận với nhà đầu tư, trong suốt quá trình triển khai dự án cho tới hết giai đoạn bảo hành công trình.

Quy trình ISO được CJSC áp dụng đồng bộ trong toàn hệ thống, bao gồm quy trình quản lý chất lượng trong thi công, quy trình quản lý hoạt động văn phòng, các quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu đấu thầu… Việc quản lý mọi hoạt động theo một quy trình thống nhất giúp nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp của CJSC trong đấu thầu cũng như trong triển khai thi công, đem lại uy tín đối với các nhà đầu tư.

Quá trình thực hiện quản lý theo hệ thống ISO 9001:2008 được đánh giá hiệu quả thường niên. Các khóa đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn cho cán bộ công nhân viên đều được CJSC tổ chức định kỳ, hướng tới việc kiện toàn và chuyên nghiệp hóa bộ máy, nhằm mục tiêu cung cấp cho khách hàng các dịch vụ ngày một tốt hơn.

CJSC cam kết sẽ mang đến cho Quý khách hàng những công trình xây dựng với chất lượng cao nhất!

 

 

 
 
 

Video giới thiệu

Con người tại CJSC

Video Thiết kế