NĂNG LỰC CON NGƯỜI

CJSC chủ trương xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phong cách làm việc chuyên nghiệp nhằm mục tiêu đáp ứng yêu cầu khắt khe và đa dạng của các dự án vốn đầu tư nước ngoài.

 

Nhân sự CJSC năm 2016:

 

* Tổng số cán bộ CNV và Thợ lành nghề trên 400 người.

* Trên 80 người có trình độ Đại học, trên Đại học có kinh nghiệm và chuyên môn cao.

* 20 người có trình độ Cao đẳng, Trung cấp

* Công nhân và Thợ lành nghề 320 người

* Ban tư vấn bao gồm các chuyên gia đến từ nước ngoài là  Hàn Quốc, Nhật Bản và chuyên gia trong nước giàu kiến thức, kinh nghiệm.

 

 

 

Mr. Nguyễn Hữu Tĩnh

Chủ tịch HĐQT

Mr. Vũ Tuấn Dũng

Phó Chủ tịch HĐQT

 

Mr. Samtaig Lim

Giám đốc Kinh doanh

 

  

Mr. Vũ Thành Long

Giám đốc Kỹ thuật

Mr. Trần Văn Biển 

Tr. Phòng Xây dựng

 

       

Mr. Nguyễn Văn Ân

Tr. Phòng Vật tư thiết bị

 

Ms. Phạm Thị Linh

Tr. Phòng Tài chính - Kế toán 

 

Ms. Nguyễn Thị Linh

Tr. Phòng Hành chính - Nhân Sự

Mr. Nguyễn Hữu Tuyên

 Tr. Ban quản lý các dự án đầu tư

Mr. Nguyễn Đức Quang

 Tr. Phòng đấu thầu

Mr. Nguyễn Viết Thắng

 Tr. Phòng Thiết Kế

Mr. Giang Thanh Hưng

 Tr. Phòng kinh doanh và phát triển dự án

   

 

 

 

 
 
 

Video giới thiệu

Con người tại CJSC

Video Thiết kế