Xin phép cấp phép đầu tư

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài thì việc nắm rõ quy trình, thủ tục đầu tư tại Việt Nam không phải một vấn đề đơn giản. Với 12 năm hoạt động trong lĩnh vực thực hiện các dự án vốn FDI, CJSC hiểu rõ và tường tận quy trình, thủ tục và các cơ quan, ban ngành có liên quan đến việc giải quyết vấn đề thuộc về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Dịch vụ tư vấn xin cấp phép đầu tư được CJSC thực hiện trọn gói, giúp cho dự án của nhà đầu tư nhanh chóng được tiến hành triển khai.

 

 

Nội dung công việc thực hiện:

o   Làm thủ tục xin chứng nhận quyền sử dụng đất

o   Làm thủ tục xin cấp phép đầu tư

o   Thủ tục Đánh giá tác động môi trường, hồ sơ phòng cháy…

o   Thủ tục xin cấp phép xây dựng

 

Video giới thiệu

Con người tại CJSC

Video Thiết kế