CJSC

Investor's Confidence

Phòng Vật tư thiết bị

03/04/2015

Trưởng phòng: Ks. Nguyễn Văn Ân Quá trình hình thành và phát triển của Phòng Vật tư thiết bị Chức năng, nhiệm vụ của P.vật tư thiết bị Kết quả đạt được Trước đây, với vai trò là bộ phận Vật tư thuộc phòng Tài chính kế toán. Theo nhu càu


Trưởng phòng: Ks. Nguyễn Văn Ân

pvt

  1. Quá trình hình thành và phát triển của Phòng Vật tư thiết bị
  2. Chức năng, nhiệm vụ của P.vật tư thiết bị
    1. Kết quả đạt được

Trước đây, với vai trò là bộ phận Vật tư thuộc phòng Tài chính kế toán. Theo nhu càu HĐSXKD cũng như vai trò của CJSC đối với các đơn vị thành viên nên Lãnh đạo công ty đã Quyết định thành lập phòng Vât tư-là một phòng Chức năng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả, chất lương của mỗi công trình.

1.2 Chức năng

Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty trong lĩnh vực cung cấp vật tư cho các công trình CJSC thi công xây dựng và trong công tác quản lý, sử dụng các thiết bị, máy móc của công ty đã đầu tư mua sắm.

2.2 Nhiệm vụ

Với nhiệm vụ chính là Khai thác và cung ứng kịp thời, hiệu quả nhất nhu cầu Vật liệu, trang thiết bị phục vụ thi công; Quản lý và khai thác có hiệu quả công cụ, tài sản do công ty đầu tư; Thành viên trong các ban kiểm kê Tài sản tại các đơn vị thành viên . 

- Thu mua, cung ứng nguyên vật liệu, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác thi công.

- Quản lý tài sản, thiết bị, máy móc và khai thác hiệu quả máy, thiết bị mà công ty đã đầu tư.

- Chuẩn bị các công tác hậu cần phục vụ thi công các công trình.

- Luôn đáp ứng kịp thời những đề xuất về vật tư của bộ phận thi công.

- Xây dựng được hệ thống các nhà cung cấp phong phú, tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các nhà cung cấp tại các thị trường trọng điểm của Công ty.

IV. Định hướng công tác của phòng

- Lựa chọn các nhà cung cấp với chất lượng sản phẩm tốt, ổn định đáp ứng nhu cầu vật tư, vật liệu thi cho các công trình CJSC đảm nhiệm thi công.

- Sử dụng một cách hiệu quả các thiết bị vật tư và máy thi công do Công ty đầu tư.

- Khai thác khách hàng có nhu cầu thuê các thiết bị, máy thi công của công ty đảm bảo mang lại doanh thu cho Công ty.

 

 

Liên hệ

Trụ sở chính:

P.411 Toà nhà TOYOTA Mỹ Đình, 15 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tel: (+84) 243.7957.717

Fax: (+84-4).3795.7716

Chi nhánh phía Nam:

P.108, Tầng 10, Tháp B Toà nhà Sài Gòn Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Tp. HCM

Tel: (+84) 285.4111.991

Email: cjsc@cjsc.vn
Hotline: (+84) 983.384.888

© CJSC. All rights reserved | Design by Vtechom

Lên đầu trang