CJSC

Investor's Confidence

Phòng Tài chính kế toán

03/04/2015

Trưởng phòng: Phạm Thị Linh Quá trình hình thành và phát triển của PKT Chức năng, nhiệm vụ của PKT Trong một vài năm đầu tiên, PKT với 2 nhân sự đã bắt đầu từ việc xây dựng hệ thống sổ sách kế toán, xây dựng nguyên tắc, thủ tục kế toán


Trưởng phòng: Phạm Thị Linh

ms Linh

 

  1. Quá trình hình thành và phát triển của PKT
  2. Chức năng, nhiệm vụ của PKT

Trong một vài năm đầu tiên, PKT với 2 nhân sự đã bắt đầu từ việc xây dựng hệ thống sổ sách kế toán, xây dựng nguyên tắc, thủ tục kế toán phù hợp nhất với phương hướng kinh doanh của đơn vị. Do hoàn cảnh quy mô công ty chưa lớn nên PKT còn kiêm nhiệm các hoạt động hành chính tổng hợp.

Từ năm 2005, PKT chính thức chuyên trách hệ thống Tài chính-kế toán doanh nghiệp. Hiện tại với một đội ngũ nhân sự chủ chốt trẻ trung, nhiệt huyết công việc và được phân công theo năng lực, trình độ. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ sách kế toán chuẩn chỉ theo tiêu chuẩn ISO 2008, trình tự kế toán theo chuẩn mực kế toán, thông tư do bộ tài chính ban hành.

1.2 Chức năng

Tham mưu cho ban lãnh đạo quản lý trong công tác tài chính, kế toán tài vụ, kế toán nội bộ, quản lý giá trị tài sản, thanh lý, quyết toán hợp đồng kinh tế.  

2.2 Nhiệm vụ

Công tác tài chính

- Lập kế hoạch thu chi và thực hiện thu chi tài chính cho toàn bộ hoạt động của đơn vị.

- Kiểm tra, theo dõi tình hình công nợ của đơn vị.

- Lập và báo cáo nguồn vốn huy động cho các hoạt động đầu tư ngắn hạn cũng như dài hạn.Phân tích báo cáo tài chính tham vấn đầu tư, quyết định của lãnh đạo.

- Huy động vốn ngắn hạn, dài hạn phục vụ kinh doanh thông qua kênh vay vốn ngân hàng, góp vốn đảm bảo lưu chuyển tiền tệ.

Công tác kế toán

- Thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin để đánh giá các nguồn lực kinh tế của công ty.

- Kiểm tra, quản lý, hướng dẫn thực hiện chứng từ thanh toán trước khi trình ký.

- Theo dõi, đánh giá tài sản công ty, các nguồn vốn công ty, quyết toán công trình.

- Thực hiện các công tác thuế vụ với cơ quan thuế; báo cáo tài chính với cơ quan có thẩm quyền.

- Theo dõi và thu hồi công nợ theo các hợp đồng kinh tế.

III. Kết quả đạt được

- Có sự chuyên môn hóa hạch toán với hệ thống sổ sách khoa học theo ISO.

- Tạo dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, uy tín với phía ngân hàng cũng như các khách hàng, nhà cung cấp của công ty.

- Tổng hợp và cung cấp số liệu một cách nhanh chóng, chính xác, tham vấn về tài chính giúp Lãnh Đạo đưa ra những quyết định hiệu quả nhất.

   - Liên tục kiểm tra, hoàn thiện chứng từ sổ sách, việc quyết toán sổ sách được thực hiện thường xuyên, triệt để. Việc hạch toán kế toán đơn giản, gọn gàng, có hỗ trợ kiểm tra lại.

IV. Định hướng công tác của phòng

-   Luôn học hỏi hoàn thiện công tác kế toán chuyên nghiệp, theo tiêu chuẩn kế toán

-   Phấn đấu phát huy hiệu quả về chức năng tài chính cũng như chức năng kế toán.

-   Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, phương hướng hoạt động theo mục tiêu tài chính đề ra cho các năm.

-   Xây dựng đội ngũ kế toán nhiệt tình, đoàn kết, làm việc có trách nhiệm hiệu quả vì mục tiêu lợi ích của công ty.

-   Cùng với các phòng ban khác tham gia tích cực các phong trào đoàn thể góp phần vào sự phát triển vững mạnh của công ty trong các năm tiếp theo.

Liên hệ

Trụ sở chính:

P.411 Toà nhà TOYOTA Mỹ Đình, 15 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tel: (+84) 243.7957.717

Fax: (+84-4).3795.7716

Chi nhánh phía Nam:

P.108, Tầng 10, Tháp B Toà nhà Sài Gòn Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Tp. HCM

Tel: (+84) 285.4111.991

Email: cjsc@cjsc.vn
Hotline: (+84) 983.384.888

© CJSC. All rights reserved | Design by Vtechom

Lên đầu trang