CJSC

Investor's Confidence

Phòng Hành chính

03/04/2015

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Linh Quá trình hình thành và phát triển của Phòng Tổ chức hành chính Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức hành chính Kết quả đạt được Thành lập với 03 nhân sự chính. Hầu hết CB-CNV đều không được đào tạo bài


Trưởng phòng: Nguyễn Thị Linh

 Ms Linh HC
 

  1.   Quá trình hình thành và phát triển của Phòng Tổ chức hành chính
  2.  Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức hành chính
  3. Kết quả đạt được

Thành lập với 03 nhân sự chính. Hầu hết CB-CNV đều không được đào tạo bài bản, mang tính chất kiêm nhiệm công việc. Cho đến nay, nhân sự phòng đã tăng lên 06 người. Nhiệm vụ công việc trong phòng đã đươc phân chia một cách rõ ràng, bài bản, trình độ chuyên môn đã không ngừng được nâng cao đáp ứng được những chức năng, nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo giao phó.

1.2 Chức năng

Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty trong lĩnh vực sắp xếp, cải tiến tổ chức, quy hoạch nhân sự, thực hiện chế độ, chính sách Nhà nước đối với người lao động, quản lý hành chính và văn phòng công ty đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển của công ty.

2.2 Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất các phương án về quy hoạch đội ngũ nhân sự trong công ty. Đáp ứng những yêu cầu về nhân lực cho các phòng, ban, đề xuất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thuộc phạm vi quản lý.

-  Giải quyết chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định của Luật lao động. Theo dõi, giải quyết các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và chế độ chính sách khác liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ cho CB-CNV.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm của CB-CNV trong toàn công ty.

- Quản lý con dấu công ty theo quy định về quản lý và sử dụng con dấu của Bộ công an và tiêu chuẩn ISO của công ty.

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm làm việc tại văn phòng.

- Quản lý và điều phối xe ô tô. Chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức khánh tiết các ngày lễ, đại hội, hội nghị, khởi công, khánh thành công trình.

- Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho văn phòng Công ty hàng năm

- Soạn thảo, lưu trữ, bảo quản hồ sơ hình thành trong qúa trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng. Quản lý hồ sơ cán bộ, CNVC đang công tác tại công ty theo quy định.

- Luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ hàng năm.

- Tổ chức và theo dõi thành công quá trình triển khai công tác ISO hàng năm tại Công ty đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Liên hệ

Trụ sở chính:

P.411 Toà nhà TOYOTA Mỹ Đình, 15 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tel: (+84) 243.7957.717

Fax: (+84-4).3795.7716

Chi nhánh phía Nam:

P.108, Tầng 10, Tháp B Toà nhà Sài Gòn Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Tp. HCM

Tel: (+84) 285.4111.991

Email: cjsc@cjsc.vn
Hotline: (+84) 983.384.888

© CJSC. All rights reserved | Design by Vtechcom

Lên đầu trang