CJSC

Investor's Confidence

越南 Kyung il 电子零件生产厂

Danh mục: 2015

Khu vực: 北部

Tiến độ: 已完成

Năm:

Chi tết dự án

业主 越南 Kyung il Optics 责任有限公司
国家 韩国
地点 永富省 平宣工业区
施工项目 建设应用及转交工艺 股份公司
设计咨询 E.P.C建设咨询及服务股份公司
完成 在施工

联系

总公司

河内市,南慈廉郡,范雄路15号,美婷Toyota 大楼411室;

Tel: (+84)243.7957.717

Fax: (+84)243.7957.716

南部份公司

胡志明市,第7郡,阮良鹏路3号Saigon Paragon 大楼B栋10楼 108 室;

Tel:(+84) 285.4111.991

Email:cjsc@cjsc.vn
Hotline:(+84) 983.384.888

© CJSC. All rights reserved | Design by Vtechom

Lên đầu trang