CJSC

Investor's Confidence

老街ICD 内地港

Danh mục: 2013

Khu vực: 北部

Tiến độ: 已完成

Năm:

Chi tết dự án

业主 越南Vinalines Logistics 股份公司
国家 越南
地点 老街-新街东区工业区
设计顾问 航海工程建筑顾问股份公司(CMB)
完成

01/2009 - 12/2009

联系

总公司

河内市,南慈廉郡,范雄路15号,美婷Toyota 大楼411室;

Tel: (+84)243.7957.717

Fax: (+84)243.7957.716

南部份公司

胡志明市,第7郡,阮良鹏路3号Saigon Paragon 大楼B栋10楼 108 室;

Tel:(+84) 285.4111.991

Email:cjsc@cjsc.vn
Hotline:(+84) 983.384.888

© CJSC. All rights reserved | Design by Vtechom

Lên đầu trang