Chính sách, mục tiêu chất lượng

Với phương châm:

“Uy Tín - Chất Lượng - An Toàn - Hiệu Qủa”

Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng cam kết:
 
   Tập trung đầu tư và nâng cao về công nghệ, thiết bị, năng lực nguồn nhân lực, cải tiến phương cách quản lý nhằm đảm bảo sản xuất, thi công lắp đặt các công trình đảm đạt chất lượng, tiến độ đáp ứng tối đa sự thoả mãn khách hàng.

  
Tổ chức Quản Lý, Điều Hành khoa học mọi phương diện hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vận hành, duy trì và cải tiến thường xuyên hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 nhằm không ngừng nâng cao chất lượng:

                          + Quản lý, điều hành

                          + Sản phẩm/dịch vụ

                          + Đời sống cán bộ công nhân viên

Mục tiêu chất lượng

Tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty quyết tâm phấn đấu:

1. 100% tiến độ, chất lượng quá trình tạo sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng đảm đạt tiêu chí:

Ba không:

+ Không có bất kỳ phản hồi, khiếu nại bằng văn bản liên quan đến chất lượng, tiến độ thi công

+ Không có hạng mục công trình không đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng.

+ Không có bất kỳ cán bộ, nhân viên không có trình độ chuyên môn và hoàn thành tốt công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

2. Xây dựng thành công Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2008 và đánh giá chứng nhận vào tháng 02 năm 2010.
                                                                                                                                              Tổng Giám Đốc.